asdasd
101 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 - Pradinio ugdymo kabinetas 102 102 102 102 103 - Pradinio ugdymo kabinetas 103 103 103 103 104 - logopedo kabinetas 105 - specialiojo pedagogo kabinetas 106 107 108 109 110 - sekretoriatas (raštinė) 110 110-1 - direktorius 110-2 - posėdžių kabinetas 110-3 - direktoriaus pavaduotojas ugdymui 111 111 111 112 112 112 113 114 - mokytojų kabinetas 114 115 - mokytojų skaitykla 116 - biblioteka 117 - biblioteka 117 118 - mokinių skaitykla 119 - poilsio kambarys 120 - technologijų kabinetas 120 120 120 121 - technologijų kabinetas 122 - technologijų kabinetas 122 122 122 123 - technologijų kabinetas 123 124 - technologijų kabinetas 124 124 124 124 125 125 126 - valgykla 126 126 126 126 126 126 126 127 - sporto salė 127 128 - persirengimo kabinetas 128 128 128 129 - persirengimo kabinetas 129 129 130 - aktų salė 131 - persirengimo kabinetas 131 131 131 132 132 133 134 vidinis kiemelis holas holas105 holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas holas koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius koridorius laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc holas holas holas holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 201 - pradinio ugdymo klasė 201 202 - pradinio ugdymo klasė 202 202 203 - pradinio ugdymo klasė 203 203 203 203 203 203 204 - pradinio ugdymo klasė 205 - pradinio ugdymo klasė 205 205 205 205 205 206 - matematikos kabinetas 206 206 206 207 - matematikos kabinetas 207 207 207 208 - imformacinių technologijų kabinetas 209 - imformacinių technologijų kabinetas 209 209 209 209 209 209a 209a 210 - metodinis kabinetas 211 - lietuvių kalbos kabinetas 211 212 - socialinio pedagogo kabinetas 213 - etikos kabinetas 213 213 214 - tikybos kabinetas 214 215 - biologijos kabinetas 215 215 216 - techninių mokymo priemonių kabinetas 217 - istorijos kabinetas 217 217 217 218 - geografijos kabinetas 218 218 218 holas holas holas holas laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai laiptai wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc wc 301 - pradinio ugdymo klasė 302 - pradinio ugdymo klasė 302 302 302 302 302 303 - pradinio ugdymo klasė 303 303 303 303 303 303 304 - pradinio ugdymo klasė 305 - pradinio ugdymo klasė 305 306 - užsienio kalbos kabinetas 306 306 306 307 - užsienio kalbos kabinetas 307 307 307 308 - užsienio kalbos kabinetas 308 308 308 309 - užsienio kalbos kabinetas 309 309 310 - lietuvių kalbos kabinetas 310 311 311 311 312 313 - laboratorija 313 314 - lietuvių kalbos kabinetas 314 314 315 - psichologijos kabinetas 316 317 318 318A 319 320 321 322
  • Lithuanian
  • English (United Kingdom)

header

Mokytojai

MOKYTOJAI

2019-2020 M.M.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė

kategorija

Auklėjamoji klasė

Kabinetas

Rita Blaževičienė

Profesinio konsultavimo specialistė

 

 

112

Asta Kleivaitė

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

212

Dalia Šukienė

Logopedė

Logopedė ekspertė

 

104

Laima Paulauskienė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

 

PUG-1

102

Salvinija Kimbirauskienė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

 

PUG-1

102

Aldona Bilevičienė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

 

PUG-2

103

Gražina Jovaišienė

Priešmokyklinio

ugdymo pedagogė

 

PUG-2

103

Vilija Vyšniauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

1a

303

Sonata Narkevičienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja

1b

301

Jolanta Skridulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

1c

304

Dijana Grušienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

2a

302

Nijolė Šiaučiulienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja

2b

305

Jolanta Zelentienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3a

202

Ilona Kartočienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

3b

203

Daiva Naujokienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja

3c

204

Džeralda Kuzavinienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė

4a

203

Nijolė Jasaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

4b

101

Kristina Žvigaitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja

4c

201

Ligita Makarienė

Choreografijos

mokytoja

Vyresnioji choreografijos mokytoja

 

Aktų salė

Nijolė Melinienė

Tikybos mokytoja

Vyresnioji tikybos mokytoja

 

214

Dalia Urbonavičienė

Etikos mokytoja

Vyresnioji etikos mokytoja

7b

213

Vitalija Karalienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

7c

314

Vitalija Stapulionienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

5b

 

Irena Vizgailienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

6a

310

Rima Pečiulienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

 

306

Asta Jogminienė

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

5a

209

Loreta Vytienė

Vokiečių kalbos mokytoja

Vokiečių kalbos mokytoja

 

307

Rasa Karpienė

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

 

307

Natalija Abrosimova

Anglų kalbos mokytoja

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja

 

308

Daina Valiūnaitė

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji rusų kalbos mokytoja

 

309

Rūta Norutienė

Informacinių tecnnologijų mokytoja

Informacinių tecnnologijų mokytoja metodininkė

 

216

Erika Janušienė

Matematikos mokytoja

Matematikos mokytoja metodininkė

 

208

Inga Pokvytienė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji matematikos mokytoja

 

206

Irma Bartkevičienė

Gamtos mokslų mokytoja

Gamtos mokslų mokytoja metodininkė

6b

215

Vilija Stočkienė

Istorijos mokytoja

 

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji istorijos mokytoja

Vyresnioji rusų kalbos mokytoja

8a

217

Dalė Lapatinskaitė

Geografijos mokytoja

Geografijos mokytoja metodininkė

 

218

Ilona Jankauskienė

Dailės mokytoja

Vyresnioji dailės mokytoja

 

123

Ilona Jankauskienė

Technologijų mokytoja

Technologijų mokytoja metodininkė

 

123

Jolanas Baršauskas

Technologijų mokytojas

Vyresnysis mokytojas metodininkas

 

123

Neringa Ganusauskienė

Muzikos mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

 

208

Antanas Ramanauskas

Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

 

Sporto salė

Jūratė Barzinskienė

Kūno kultūros mokytoja

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

 

Sporto salė