Metų mokytoja 2019 m. - Irma Bartkevičienė
There are no translations available.

received_314130989461866Irma Bartkevičienė mokykloje dėsto gamtos mokslų dalykus pagal ugdymo planą: biologiją, chemiją, fiziką, gamtą ir žmogų, yra visų šių dalykų specialistė, mokytoja metodininkė.

Mokytoja nuolat ieško naujų mokinių ugdymo formų, todėl inicijuoja daugybę mokyklą pasiekusių projektų : „Rytojaus startuolis", „Kompiuteriukų ralis: IT pamokas keičianti kelionė", „Samsung Mokykla ateičiai", „Mokytojai Lietuvai", „Valgyk protingai". Mokytoja yra Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Informatinio mąstymo ugdymas mokant(is) tyrinėjant", angl. „Teaching ICT with inquiryׅ" (toliau – TIWI), projekto dalyvė, Focus mokytojų grupės narė, projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė" mokymų lektorė, Office 365 aplinkos mokymų Lietuvos Respublikos mokytojams lektorė, 20-os Globalaus švietimo savaitės 2018 „Pasaulis keičiasi. O mes?" skirtos švietimo bendruomenėms, dalyvė, šių veiklos sričių mokykloje iniciatorė, daugybės kitų projektų, veiklų iniciatorė ir vykdytoja.
Irma Bartkevičienė ypač aktyviai įgyvendina įvairias tiriamosios ir praktinės veiklos ugdyme iniciatyvas, inicijavo mokyklos gamtos mokslų laboratorijos įrangos atnaujinimą ją skaitmenizuojant ir pritaikant šiuolaikinės mokyklos poreikiams, su ugdytiniais aktyviai dalyvauja tyrimuose, konkursuose, olimpiadose (pvz. 2018 metais mokytojos ugdytinis 6 klasės mokinys, P.Tydmanas užėmė III vietą Šiaulių miesto mokinių integruotų gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoje, 2019 metais III vietą 17-oje respublikinėje mokinių astronomijos olimpiadoje).
Mokykloje jaučiamas didelis mokytojos indėlis ne tik į darbas su gabiais vaikais, bet ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikių tenkinimą, jų poreikius ir galias atitinkančių mokymo metodų taikymą.
Irma Bartkevičienė noriai dalinasi savo pedagoginio darbo patirtimi, žiniomis ir įgūdžiais, juos skleidžia mokykloje, mieste ir respublikoje.
Mokytoja aktyviai propaguoja į(si)trauklaus, savivaldaus mokymosi stilių, projektus inicijuoja ir rengia galvodama apie mokyklą kaip visumą, pati ieško ir savo pavyzdžiu mokinius moko ieškoti bendruomeninių jungčių. Mokytoją Irmą su mokiniais ir kolegomis sieja šilti, žmogiški santykiai, pagarba ir bendradarbiavimas.