Pasitikime Šv. Kalėdas kartu
IMG_3625Gruodžio 16-ąją, vos pasibaigus pamokoms į mokyklos aktų salę sugužėjo mūsų mokyklos mažiausieji. Juos į Advento popietę „Pasitikime šv. Kalėdas kartu" pakvietė tikybos mokytoja N.Melinienė ir muzikos mokytoja N. Ganusauskienė. Mokytojoms talkininkavo Kamilė Š. 8b kl., Inga S. IR Emilija P. 7a kl.,Emilita Ž. Ir Kamilė G. 7b kl. Mergaitės mokė mažuosius Kūčių žaidimų, burtų, o Mįslių močiutė minė vaikams mįsles, sekė pamokančią kūčių pasaką žemaičių tarme.
Kalėdinėmis giesmelėmis širdis sušildė mergaičių dainų kolektyvai. Mažieji Advento vakarui taip pat ruošėsi atsakingai: kiekviena klasė atsinešė ir pristatė savo kūčių patiekalą. O tikybos mokytojai palaiminus atsineštas vaišes, draugiškai jomis pasidalino.
Linkime visiems mokytojams ir mokiniams taip pat šiltai ir prasmingai sutikti šv. Kalėdas ir nepamiršti tikrųjų šventimo tradicijų. Šviesių ir šiltų akimirkų visiems!